Ikona telefónu +421 43 455 53 33 Po - Pia 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyskúšajte náš
e-shop »

Viete, čo je skvelé? Mať záhradu na streche!

Veľká zelená strecha so stromami na bytovom dome.
Publikované 15.01.2024 10:00

Zeleň na streche je krásna, nie je však len estetickou záležitosťou. Pomáha tiež udržiavať príjemnú klímu v okolí aj v priestore pod strechou, čím zároveň znižuje prevádzkové náklady. Čo všetko vám môže zelená strecha priniesť a s čím je spojená jej realizácia a údržba? Odpovede na najdôležitejšie otázky sa dozviete v našom článku.

Zelená strecha je dlhodobý trend

Strešné záhrady, respektíve zelené strechy, ako sa im dnes hovorí častejšie, nie sú žiadnou novinkou. Patrili už medzi sedem divov starovekého sveta. Visuté záhrady kráľovnej Semiramis, ktoré v Babylone, uprostred púšte, vytvárali nádhernú osviežujúcu oázu, boli vlastne tiež zelenými strechami. Podľa vedcov je totiž výraz „visuté záhrady“ nesprávnym prekladom z gréčtiny. Omnoho výstižnejšie by bolo slovné spojenie „strešné záhrady“, keďže išlo o stupňovité arkádové terasy porastené zeleňou.

V súčasnosti zažívajú zelené strechy veľkú renesanciu. A to nielen pre svoju krásu. Dnes, v období klimatických zmien, si totiž čoraz intenzívnejšie uvedomujeme dôležitosť ich praktických vlastností.

Prečo zelená strecha?

Zelené strechy nie sú v porovnaní so štandardnými náročnejšie na údržbu. Pri montovaných prístreškochgarážach je výhodou aj ich rýchla realizácia. Príprava na osadenie sa totiž robí už vo výrobe. Znamená to, že stavba vašej montovanej garáže alebo prístrešku sa kvôli krásnemu zelenému výhľadu vôbec nezdrží. Máte ho hotový takmer v rovnakom čase, ako priestor pod ním.

„Áno, keď sme si dávali robiť strechu my, bola to rýchla záležitosť. Najskôr prišla firma, ktorá nám postavila prístrešok s predprípravou na zelenú strechu a hneď po nej záhradná firma, ktorá dorobila zeleň na streche. Sme radi, že sme sa tak rozhodli. Bývame v meste a náš syn je alergický na prach. Dovtedy mal často problémy s dýchaním. V noci sme sa budili na to, ako kašle a báli sa, že to prerastie do niečoho chronického. Odkedy máme zelenú strechu pred našou spálňou a jeho izbou, dýcha sa mu oveľa lepšie. Ten rozdiel pozná každý, kto vie, ako vonia tráva, keď je čerstvo popršaná a ako páchne sídliskový chodník, keď po ňom po daždi steká neporiadok z ulice. Je to zásadný rozdiel,“ hovorí spokojný klient Ján O. z Banskej Bystrice.

Aké výhody má zelená strecha?

Na prvý pohľad je to estetická zelená plocha, no má aj svoje užitočné vlastnosti. V skratke je to lepšie hospodárenie s vodou na pozemku a príjemnejšia klíma. Pozrime sa však na výhody zelených striech podrobnejšie:

 • Zeleň pohlcuje oxid uhličitý a produkuje kyslík (1 m² zelenej strechy môže ročne absorbovať až 5 kg CO2). Dokáže tiež zachytávať drobné čiastočky prachu z ovzdušia, čím znižuje prašnosť.
 • Rastliny, ako aj substrát pod nimi a ďalšie vrstvy zelenej strechy, majú taktiež prirodzenú schopnosť zachytávať zrážkovú vodu a udržať ju na pozemku. V lete sa jej tak vďaka zelenej streche odvedie do kanalizácie o 70 až 95 % menej!
 • Okrem toho sa zároveň ochladzuje okolité prostredie tým, že sa vlhkosť zo zelenej strechy postupne uvoľňuje do ovzdušia.
 • Navyše sú rastliny tým najlepším, najprirodzenejším a najúčinnejším spôsobom tienenia. Takže kým teplota na povrchu bežnej strechy s tmavou krytinou môže v lete dosahovať aj viac než 80 °C, na streche pokrytej rastlinami je to niekoľkonásobne menej. V blízkosti zelenej strechy tak môže byť v letných dňoch až o 40 °C chladnejšie než v okolí klasickej strechy! A to je v súčasnosti, keď bývajú letné horúčavy naozaj úmorné, priam neoceniteľné.
 • Zelené strechy tiež efektívne chránia priestor pod strechou pred ochladzovaním v zime, aj pred prehrievaním v lete. Strešné súvrstvie zelenej strechy má totiž tepelnotechnické vlastnosti jedinečné v tom, že eliminuje prudké výkyvy teploty. Okrem ochrany pred únikom tepla v chladnom období má zelená strecha aj dlhodobý chladiaci účinok v letných mesiacoch, a to aj vďaka svojej vysokej nasiakavosti. Tým sa, pochopiteľne, veľmi efektívne znižujú náklady na vykurovanie aj chladenie v priestoroch pod ňou.
 • Vegetácia, ktorá chráni ostatné strešné vrstvy pred účinkami UV žiarenia, tým zároveň predlžuje životnosť celej strešnej konštrukcie.

Najmä spomínané zachytávanie zrážkovej vody je pritom prospešné a dôležité z viacerých hľadísk.

Ako súvisia zelené strechy a aktuálna legislatíva?

V tejto súvislosti je dôležité najmä nakladanie so zrážkovou vodou. Zachytávanie dažďovej vody na pozemku, na ktorom sa môžu významne podieľať aj zelené strechy, je totiž prospešné nielen pre bezprostredné okolie domu, ale aj pre celú krajinu. Nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, či klasické strešné krytiny, totižto spôsobujú, že veľké množstvo zrážok rýchlo odteká z územia, z čoho plynú nemalé problémy – najskôr s prívalmi vody, následne s jej nedostatkom v pôde. A práve na tieto závažné fakty reagujú aj aktuálne európske zákony. Aj u nás je dnes už zachytávanie dažďovej vody na pozemku pri novostavbách dokonca povinnosťou stavebníka. Platná legislatíva (konkrétne stavebný zákon, teda zákon č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) je v tomto omnoho prísnejšia, než sme boli zvyknutí v minulosti, takže bez správneho riešenia vsakovania, zachytávania, prípadne odtoku dažďovej vody môžete mať problém so stavebným povolením alebo s kolaudáciou.

Čo teda hovorí stavebný zákon? Povinnosťou stavebníka je v maximálnej možnej miere zachytávať dažďovú vody zo striech a z ďalších odvodňovaných plôch na svojom pozemku tak, aby neodtekala naraz – to znamená, že musí umožniť jej vsiaknutie do pôdy, prípadne ju zachytiť v nádržiach a neskôr použiť napríklad polievanie. Väčšina vody, ktorá na pozemok dopadne, by teda mala na ňom aj ostať. Len ak vsakovanie ani zachytávanie nie je možné, môže sa zrážková voda vypustiť regulovaným odtokom do tzv. delenej dažďovej kanalizácie. Regulované vypúšťanie do jednotnej kanalizácie je až poslednou možnosťou. Oboje je pritom podmienené súhlasom vodární.

Čo je vlastne zelená strecha a aká je jej skladba?

Zjednodušene možno povedať, že pri zelenej streche sa namiesto klasickej strešnej krytiny použije niekoľko strešných vrstiev, ktorých úlohou je jednak vytvoriť vhodné prostredie pre rastliny, jednak ochrániť samotnú konštrukciu strechy a priestory pod ňou pred vodou, vlhkosťou a narušením koreňmi rastlín. Zelenú strechu teda tvorí niekoľko na seba nadväzujúcich vrstiev, ktoré sú uložené na nosnej konštrukcii. Smerom zhora dolu sú pritom vrstvy zelenej strechy usporiadané v tomto poradí:

 • vegetácia – vhodné rastliny,
 • vegetačná vrstva – strešný substrát, prípadne hydroakumulačné dosky, v ktorých môžu rastliny zakoreniť. Vegetačná vrstva zásobuje rastliny vodou a živinami, zároveň zadržiava vodu a spomaľuje jej odtekanie,
 • filtračná vrstva (geotextília) – prepúšťa vodu a zadržiava substrát. Bráni vyplavovaniu drobných čiastočiek zo substrátu a upchatiu drenážnej vrstvy,
 • drenážna vrstva (nopová fólia, drenážne panely alebo sypký materiál) – odvádza prípadnú prebytočnú vodu, čím chráni rastliny pred prílišným premokrením,
 • ochranná vrstva (koreňová izolácia) – chráni hydroizoláciu pred poškodením prerastajúcimi koreňmi rastlín,
 • hydroizolácia – chráni vrstvy pod ňou (nosnú konštrukciu, prípadne tepelnú izoláciu), a tiež podstrešný priestor pred vodou a vlhkosťou.

V niektorých prípadoch (keď vegetačná vrstva nemá kapacitu na akumulovanie dostatočného množstva vody) sa nad drenáž dopĺňa aj hydroakumulačná vrstva, ktorá pomáha zadržiavať a uchovávať viac vody potrebnej pre rastliny.

Aké sú typy zelených striech?

V princípe existujú dva druhy zelených striech, ktoré sa líšia jednak vegetáciou, jednak typom a hrúbkou substrátu:

 • Extenzívne zelené strechy sú jednoduchšie, v podstate bezúdržbové a majú menšiu hrúbku – hrúbka substrátu je v tomto prípade 6 až 15 cm. Extenzívny substrát je tu živnou pôdou pre suchomilné rastliny – najčastejšie rozchodníky a iné druhy sukulentov, ktoré sú mimoriadne odolné a dobre znášajú aj extrémne podmienky, aké môžu na streche panovať. Na extenzívnej streche však môžu rásť aj rozmanitejšie rastlinné spoločenstvá – napríklad lúčne (najmä suchomilné trávy, byliny a kvitnúce trvalky), ktoré vyzerajú zaujímavejšie môžu byť tiež útočiskom pre užitočný hmyz. Takáto strecha môže byť krásny aj praktická, nie je však určená na aktívne využívanie.
 • Intenzívne zelené strechy sú náročnejšie na konštrukciu aj starostlivosť, no na takejto streche môže vzniknúť skutočná strešná záhrada s kvetinovými záhonmi, zeleninovými hriadkami, ovocnými a okrasnými krami, či dokonca stromami. S tým je, pochopiteľne, spojená aj väčšia hrúbka substrátu a teda aj vyššia hmotnosť – pri intenzívnej zelenej streche sa používa minerálny a intenzívny substrát v celkovej hrúbke viac než 30 cm. Práve od hrúbky substrátu pritom závisí, čo bude na takejto streche rásť – či to bude trávnik, kvety a kry, alebo tu budete môcť pestovať zeleninu, prípadne aj ovocie. Na intenzívnej streche si teda môžete vytvoriť priestor, ktorý budete aktívne využívať na relax alebo pestovanie.

Akú údržbu si vyžaduje zelená strecha?

Spôsob údržby, respektíve starostlivosti, súvisí s typom strechy. Intenzívne zelené strechy sú spojené s intenzívnym využívaním a pestovaním rastlín, potrebujú teda pravidelnú starostlivosť, ktorá je porovnateľná so starostlivosťou o klasickú záhradu, či už okrasnú, alebo úžitkovú. Nevyhnutný je tiež zavlažovací systém.

Naopak, extenzívne zelené strechy sú v podstate bezúdržbové, keďže rastliny, ktoré na nich rastú, sa „o seba dokážu postarať samy“ a zvládnu aj extrémne podmienky, aké zvyknú byť na exponovaných strešných plochách s minimom substrátu. Podľa zvolených rastlín si teda nevyžadujú prakticky žiadnu, prípadne len minimálnu starostlivosť (napríklad kosenie strešnej lúky dvakrát ročne).

Na čo treba pamätať pri realizácii zelenej strechy?

Aj tu záleží na type strechy. Keďže extenzívne zelené strechy majú menšiu hrúbku, nemajú ani vysokú hmotnosť. Nekladú teda na dimenzovanie strešnej konštrukcie mimoriadne nároky. Nemusia byť dokonca ani pochôdzne, keďže starostlivosť o ne sa v podstate nelíši od údržby bežnej strechy. Extenzívnu zelenú strechu tak možno zrealizovať na väčšine objektov, a to nielen na plochej, ale dokonca aj na šikmej nosnej konštrukcii (so sklonom viac než 5°). Šikmé zelené strechy sú však technicky náročnejšie a teda aj drahšie.

Intenzívne zelené strechy majú väčšiu hrúbku strešného súvrstvia, a teda aj vyššiu hmotnosť. Nosná konštrukcia musí byť v tomto prípade pripravená uniesť aj hmotnosť objemnejších rastlín a väčšieho množstva vody, musí tiež zvládnuť zaťaženie ľuďmi pohybujúcimi sa po strešnej záhrade a záhradným vybavením. Takéto namáhanie kladie, pochopiteľne, zvýšené nároky na statiku a dimenzovanie strešnej konštrukcie. Suma sumárum je teda vytvorenie tohto krásneho a užitočného priestoru spojené aj s vyššou finančnou náročnosťou.

Ako zrealizovať garáž alebo prístrešok so zelenou strechou?

Ak by ste chceli mať zelenú strechu napríklad na garáži alebo na prístrešku na auto, pri montovaných stavbách GARDEON to nie je žiaden problém – stačí nás o vašom zámere informovať a my pripravíme konštrukciu stavby tak, aby zvýšené zaťaženie potrebnými strešnými vrstvami bez problémov zvládla.

Samozrejme, pri týchto typoch stavieb je aj vzhľadom na ich pomerne malú plochu ideálnou voľbou extenzívna zelená strecha, prípadne odľahčená extenzívna strecha. Neurodia sa vám síce na nej paradajky ani jahody, no bude krásna a užitočná aj bez toho, aby ste sa o ňu museli akokoľvek starať. Za extenzívnu zelenú strechu pritom nezaplatíte horibilnú sumu – ich ceny začínajú už od 40 € za m2 (ide o cenu vrstiev nad hydroizoláciou, keďže potiaľ sa skladba zelenej a bežnej strechy nelíšia).

Zdroj (Source):
GARDEON