Ikona telefónu +421 43 455 53 33 Po - Pia 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyskúšajte náš
e-shop »

Prečo je dôležité mať správny podklad?

Dosky pod stavbou - krivá podlaha
Publikované 12.09.2023 10:00

Naše montované garáže, záhradné domčeky, prístrešky a pergoly dodávame bez podlahy či základu, preto je potrebné pripraviť vopred, ešte pred začiatkom montáže, správny podklad. A ten musí byť v prvom rade perfektne vodorovný. Prečo je vlastne potrebný pod stavby GARDEON rovný podklad? Existuje na to hneď niekoľko dobrých dôvodov.

Všetkých zákazníkov vopred upozorňujeme. Ak sa napriek tomu vyskytne nevhodný podklad – zákazníci nám dávajú svoj súhlas s tým, že môžeme stavbu namontovať aj napriek nevyhovujúcemu podkladu. Bez ich vedomia stavbu nenamontujeme.

Vhodný základ potrebuje každá poriadna stavba

Pod naše montované oceľové stavby je potrebné pripraviť podklad vopred, v dostatočnom predstihu pred montážou. (Môžete si ho zabezpečiť sami, alebo zveriť jeho realizáciu odbornej firme.) Perfektným materiálom na vytvorenie podkladu je predovšetkým betón. Nie je pritom podstatné, či to budú betónové pätky, pásy, tvarovky, alebo betónová platňa, a nezáleží ani na tom, či budú nosné betónové prvky pod dlažbou, alebo v úrovni povrchu dlažby. Dôležité sú najmä správne rozmery (prípadne rozmiestnenie nosných základových prvkov podľa projektu) a 100% vodorovný podklad!

Prečo vlastne tak často upozorňujeme na to, že podklad pod všetky naše montované stavby musí byť perfektne vodorovný? Fotografie dôsledkov chybne zrealizovaného podkladu, ktorý nebol v dokonalej rovine, to vystihujú veľmi názorne.

Rovný podklad pod stavby GARDEON je potrebný najmä preto, že základná konštrukcia týchto montovaných stavieb pozostáva z pevných, rovných a dokonale pravouhlých stenových panelov. Tieto stenové panely sa pri montáži spájajú vždy v pravom uhle, takže výsledkom je objekt, ktorý má steny aj rohy perfektne zvislé a všetky vrchné aj spodné plochy a okraje perfektne vodorovné. A keď sa potom stretne rovná stavba s nerovným podkladom, výsledkom je nepríjemná medzera.

Čím viac sa podklad odchýli od vodorovnej roviny, tým väčšia medzera vznikne medzi podkladom a spodnou hranou montovanej oceľovej stavby, ktorá je vždy perfektne vodorovná a pravouhlá.

Medzera, ktorá vznikne medzi dokonale vodorovnými stenami a podkladom, ktorý nie je celkom v rovine, nielen nepekne vyzerá. Takáto medzera je aj miestom, cez ktoré sa budú do stavby dostávať voda a nečistoty. Možnosti na utesnenie môžu byť totiž v takomto prípade viac než otázne.

Ak medzi nerovným podkladom a stenami montovanej stavby, ktoré sú vždy perfektne rovné, vznikne priveľká medzera, nebude možné ju utesniť. Nerovný podklad tak môže byť príčinou zatekania.

Starosti však môže narobiť nielen utesnenie stavby na nerovnom podklade. Ďalším problémom je kotvenie. Všetky naše stavby sa k podkladu upevňujú pomocou tzv. suchých kotiev, teda oceľových skrutiek, ktoré sa navŕtajú do podkladového betónu (prípadne do inej podkladovej konštrukcie). Spojenie so stavbou sa pritom zaistí cez oceľový profil, ktorý sa pevne priskrutkuje k spodnej hrane stenových panelov (v priamych častiach sa používajú L-profily, v kolmých spojoch kútové profily v tvare trojuholníka).

Ibaže v prípade, ak podklad netvorí vodorovná platňa, stenové prvky k podkladu nedosadnú a kotvy sa nebudú dať dostatočne zaskrutkovať. Montovaná konštrukcia tak nebude ukotvená spôsobom, aký vyžadujú technické normy, a my preto nemôžeme garantovať, že stavba bude stáť za každých okolností dostatočne pevne. Správny podklad – nielen dostatočne únosný, ale aj vodorovný, je teda základnou podmienkou na to, aby bola hotová montovaná stavba správne ukotvená, a tým pádom aj pevná a stabilná.

Montované stavby GARDEON sú mimoriadne pevné a stabilné, podmienkou je však vodorovný podklad, na ktorý sa dajú správne ukotviť.

Trochu odlišný problém nastáva pri prístreškoch a altánkoch. Tie síce majú základnú nosnú konštrukciu tvorenú stĺpikmi, nie stenami, a pätky stĺpov dobre dosadnú aj na podklad, ktorý nie je úplne vodorovný. Komplikácie sa však presunú vyššie, na úroveň strechy, ktorá je dookola olemovaná atikou – keďže atika je rovnako presná (kolmá a vodorovná) ako steny montovaných stavieb GARDEON, vodorovné olemovanie nebude lícovať s nerovnou konštrukciou strechy.

Namiesto elegantného začistenia tak vznikne nepekné zvýraznenie problému s rovinnosťou. Nehovoriac o tom, že každá nesprávne vyspádovaná strecha môže viesť k naozaj nepríjemným situáciám.

Pri prístrešku síce pätky stĺpov dosadnú aj na podklad, ktorý nie je úplne vodorovný, komplikácie sa však presunú vyššie – na úroveň strechy. A namiesto elegantného začistenia sa tu vodorovnou atikou ešte zvýraznení problém s rovinnosťou strechy.

Zdroj (Source):
Fotobanka GARDEON